جوش

  • وضعیت باز
  • پیشنهاد0
  • متوسط پیشنهادها 0 تومان
  • موقعیت البرز

پست شده در 2020/05/16

توضیحات پروژه

یبلاتثقفغا

بودجه

100,000 تا 500,000 تومان

مهارت های مورد نیاز

ابگرمکن خورشیدی

دسته بندی

آهنگری و جوشکاری

آدرس کوتاه پروژه :

پیشنهاد های پیمانکار (0)

هیچ پیشنهادی هنوز وجود دارد.