ایجاد محیط امن و ساده برای کاربران

ایجاد محیط امن و ساده برای ارتباط بین پیمانکار و کارفرما

کاربران ساختمان سرویس،پیمانکاران و کارفرمایان محترم،در یک محیط امن با کاربری راحت میتوانند به صورت مستقیم و بدون واسطه های رایج با هم در ارتباط باشند و از این ارتیاط به نفع خود بهره ببرند.

در واقع در ساختمان سرویس حفظ امنیت و  اطلاعات پروژه ها و همچنین اطلاعات شخصی کاربران به صورت دائم در دستور کار بوده و با به کارگیری  افراد متخصص و نرم افزار ها و تکنولوژی های به روز تلاش میشود که از سرقت و اسیب های احتمالی توسط افراد سودجو جلوگیری شود .

یکی دیگر از اهداف این است که تا حد امکان روش استفاده و دسترسی به سایت ساختمان سرویس ساده سازی شود تا همه افراد با هر شرایطی بتوانند از آن استفاده کنند.