4153553

به جمع کارفرمایان بپیوندید.

ده ها پیمانکار آماده انجام پروژه های شما با شرایط متنوع هستند

Engineers standing near big monitor with buildings. Project, crane, screen flat vector illustration. Construction and engineering concept for banner, website design or landing web page

کارفرما (مالک) به چه کسی گفته میشود؟

در ساختمان سرویس کارفرما یا مالک پروژه به شخصی گفته میشود که پروژه ای برای انجام دارد و به دنبال پیمانکار (مجری ) حرفه ای است . برای همین پروژه خود را ثبت میکند و مناسب ترین پیشنهاد اجرایی را انتخاب میکند.

کارفرما به چه نکاتی باید توجه کند

پس از قبول کردن پیشنهاد یک پیمانکار حتما به صورت حضوری توافقات فنی و مالی را انجام دهید و ببین خودتان قرار داد ببندید.

شما کارفرمای عزیز اگر برای اطمینان از شرایط پیمانکار به اسناد و مدارک او نیازدارید میتوانید در میز کار از قسمت انتقال فایل تصویر اسناد و مدارک را از پیمانکار بخواهید و یا به صورت حضوری اصل آنها را دریافت کنید

لازم به ذکر است ساختمان سرویس مسئولیتی در قبال مدارک انتقال داده شده ندارد.

در پلتفرم ساختمان سرویس مسئولیت انجام پروژه با شرایط درخواستی شما(کارفرما)  بر عهده پیمانکار انتخابی شما میباشد  و ساختمان سرویس نقشی در اجرای پروژه شما و شراکت با پیمانکار ندارد . همچنین نظارت بر کیفیت اجرا،کنترل زمان و پرداخت هزینه انجام توافق اولیه و …پروژه بر عهده شما کافرمای محترم میباشد .

رایگان

برای اطلاع به بخش قوانین و مقررات مراجعه نمایید

پس از اتمام پروژه به پیمانکار رای بدهید و نظر خود را در مورد نحوه اجرای پروژه بنویسید این رای دهی و امتیاز، به دیگر کارفرمایان کمک میکند تا انتخاب مناسب تری داشته باشند.

کارفرما به چه نکاتی باید توجه کند

پس از قبول کردن پیشنهاد یک پیمانکار حتما به صورت حضوری توافقات فنی و مالی را انجام دهید و ببین خودتان قرار داد ببندید.

شما کارفرمای عزیز اگر برای اطمینان از شرایط پیمانکار به اسناد و مدارک او نیازدارید میتوانید در میز کار از قسمت انتقال فایل تصویر اسناد و مدارک را از پیمانکار بخواهید و یا به صورت حضوری اصل آنها را دریافت کنید

لازم به ذکر است ساختمان سرویس مسئولیتی در قبال مدارک انتقال داده شده ندارد.

در پلتفرم ساختمان سرویس مسئولیت انجام پروژه با شرایط درخواستی شما(کارفرما)  بر عهده پیمانکار انتخابی شما میباشد  و ساختمان سرویس نقشی در اجرای پروژه شما و شراکت با پیمانکار ندارد . همچنین نظارت بر کیفیت اجرا،کنترل زمان و پرداخت هزینه انجام توافق اولیه و …پروژه بر عهده شما کافرمای محترم میباشد .

رایگان

برای اطلاع به بخش قوانین و مقررات مراجعه نمایید

پس از اتمام پروژه به پیمانکار رای بدهید و نظر خود را در مورد نحوه اجرای پروژه بنویسید این رای دهی و امتیاز، به دیگر کارفرمایان کمک میکند تا انتخاب مناسب تری داشته باشند.

روش کار چگونه است؟

روش کار بسیار راحت است.ابتدا به عنوان کارفرما در سایت عضو شوید و پروژه مورد نظر خود را ثبت  کنید سپس پیشنهادات پیمانکاران را دریافت و مناسب ترین انها را انتخاب کنید تا پروژه تان را انجام دهند.

پروژه شما به چه مهارتی نیاز دارد؟

حتما مهارت های پروژه شما در لیست مهارت ها وجود دارد. در صورت پیدا نکردن مهارت مورد نظر خود گزینه سایر را انتخاب کنید تا مهارت مورد نظر به لیست اضافه شود.