به جمع پیمانکاران بپیوندید.

در ساختمان سرویس صد ها پروژه اماده انجام در انتظار شما هستند

پیمانکار (مجری) به چه کسی گفته میشود؟

در ساختمان سرویس پیمانکار یا مجری به شخصی گفته میشود که مهارت یا مهارت های مورد نیاز انجام پروژه های ثبت شده را دارد و به پروژه مورد نظر پیشنهاد ارسال میکند و در صورت برنده شدن آن را انجام میدهد و  از این طریق کسب درامد میکند

نکاتی که پیمانکاران باید به آن توجه کنند

شما پیمانکار گرامی بهتر است بعد از قبول شدن پیشنهادتان توسط کارفرما توافقات مربوط به پروژه را با کارفرما انجام دهید و به یک توافق کامل برسید.

پیشنهاد ساختمان سرویس به شما این است که توافقات بدست آمده را به صورت یک قرارداد کتبی دربیاورید و در آن به وظایف خود نسبت به پروژه متعهد شوید.

موارد درج شده در متن قرارداد بستگی به نوع پروژه و ویژگی های خاص آن دارد و ساختمان سرویس به این علت که شناخت و آگاهی از آن ندارد ،پیشنهادی در مورد متن قرارداد و بندهای آن ندارد.

میتوانید برای ثبت قرارداد به مراکز حقوقی و یا افراد دارای صلاحیت مراجعه کنید.

همچنین قابل ذکر است طبق قوانین و مقررات ساختمان سرویس شما متعهد میشوید هیچ مسئولیتی را در قرارداد و توافق خود به ساختمان سرویس محول نکنید.

برای ارسال پیشنهاد اجرا به پروژه تمام جوانب را بسنجید.با دقت و به طور کامل شرایط پروژه شامل نوع و نحوه اجرا،زمان،بودجه،نحوه اجرا و … مطالعه نمایید و آن را با شرایط خود تطبیق دهید تا به نتیجه مطلوب برسید.

پیشنهاد اجرایی باید منطقی و قابل اجرا توسط شما باشد و ارسال پیشنهاد غیر واقعی باعث مسدود شدن حساب کاربری خواهد شد .

شرایط خود مانند امکانات و تجهیزات موجود، سرمایه،زمان ،نحوه اجرا،کیفیت مصالح و…را در پیشنهاد درج کنید

مبلغ پیشنهاد خود را منطقی بیان کنید . قیمت های بالا و پایین ممکن است پروژه را به شما نرساند پس تعادل را برقرار کنید

انجام پروژه بر عهده شما (پیمانکار) و نظارت بر نحوه اجرای ان و تایید ان برعهده کارفرما میباشد . بنابراین ساختمان سرویس مسئولیتی در این خصوص ندارد

رایگان

ثبت نام و استفاده از سایت ساختمان سرویس به معنای پذیرش تمامی قوانین و مقررات سایت ساختمان سرویس میباشد.برای اطلاع بیشتر به بخش قوانین و مقررات مراجعه نمایید

از شما پس از اتمام پروژه خواسته میشود به کارفرما و پروژه او رای دهید. این کار باعث تغییر رتبه کارفرما در سایت و شناخت بیشتر از او در بین پیمانکاران دیگر خواهد شد. پس رای دادن شما اهمیت دارد.

نکاتی که پیمانکاران باید به آن توجه کنند

شما پیمانکار گرامی بهتر است بعد از قبول شدن پیشنهادتان توسط کارفرما توافقات مربوط به پروژه را با کارفرما انجام دهید و به یک توافق کامل برسید.

پیشنهاد ساختمان سرویس به شما این است که توافقات بدست آمده را به صورت یک قرارداد کتبی دربیاورید و در آن به وظایف خود نسبت به پروژه متعهد شوید.

موارد درج شده در متن قرارداد بستگی به نوع پروژه و ویژگی های خاص آن دارد و ساختمان سرویس به این علت که شناخت و آگاهی از آن ندارد ،پیشنهادی در مورد متن قرارداد و بندهای آن ندارد.

میتوانید برای ثبت قرارداد به مراکز حقوقی و یا افراد دارای صلاحیت مراجعه کنید.

همچنین قابل ذکر است طبق قوانین و مقررات ساختمان سرویس شما متعهد میشوید هیچ مسئولیتی را در قرارداد و توافق خود به ساختمان سرویس محول نکنید.

برای ارسال پیشنهاد اجرا به پروژه تمام جوانب را بسنجید.با دقت و به طور کامل شرایط پروژه شامل نوع و نحوه اجرا،زمان،بودجه،نحوه اجرا و … مطالعه نمایید و آن را با شرایط خود تطبیق دهید تا به نتیجه مطلوب برسید.

پیشنهاد اجرایی باید منطقی و قابل اجرا توسط شما باشد و ارسال پیشنهاد غیر واقعی باعث مسدود شدن حساب کاربری خواهد شد .

شرایط خود مانند امکانات و تجهیزات موجود، سرمایه،زمان ،نحوه اجرا،کیفیت مصالح و…را در پیشنهاد درج کنید

مبلغ پیشنهاد خود را منطقی بیان کنید . قیمت های بالا و پایین ممکن است پروژه را به شما نرساند پس تعادل را برقرار کنید

انجام پروژه بر عهده شما (پیمانکار) و نظارت بر نحوه اجرای ان و تایید ان برعهده کارفرما میباشد . بنابراین ساختمان سرویس مسئولیتی در این خصوص ندارد

رایگان

ثبت نام و استفاده از سایت ساختمان سرویس به معنای پذیرش تمامی قوانین و مقررات سایت ساختمان سرویس میباشد.برای اطلاع بیشتر به بخش قوانین و مقررات مراجعه نمایید

از شما پس از اتمام پروژه خواسته میشود به کارفرما و پروژه او رای دهید. این کار باعث تغییر رتبه کارفرما در سایت و شناخت بیشتر از او در بین پیمانکاران دیگر خواهد شد. پس رای دادن شما اهمیت دارد.

روش کار چگونه است؟

روش کار بسیار ساده است. ابتدا به عنوان پیمانکار در سایت عضو شوید و سپس از بین صدها پروژه، پروژه مرتبط با مهارت خود را بیابید و پیشنهاد اجرا ارسال کنید . بعد از قبول شدن پیشنهادتان پروژه را انجام دهید و کسب درآمد کنید.

پیمانکاران برای کسب درامد به چه مهارت هایی نیاز دارند؟

اگر یک یا چند مهارت زیر را داشته باشی میتونی از ساختمان سرویس کسب درآمد کنی