از مسئولیت‌های خود آگاه باشید

مسئولیت‌های کارفرمایان

در پلتفرم ساختمان سرویس مسئولیت انجام پروژه با شرایط درخواستی شما(کارفرما)  بر عهده پیمانکار انتخابی شما میباشد  و ساختمان سرویس نقشی در اجرای پروژه شما و شراکت با پیمانکار ندارد . همچنین نظارت بر کیفیت اجرا،کنترل زمان و پرداخت هزینه انجام توافق اولیه و …پروژه بر عهده شما کافرمای محترم میباشد .