دسته بندی ها

آسفالت و پوشش راه
۰

آسفالت و پوشش راه

۰

آهن الات -فلز

آهنگری و جوشکاری
۱

آهنگری و جوشکاری

ابزار الات و تجهیزات ساختمانی
۰

ابزار الات و تجهیزات ساختمانی

۰

اپراتور دستگاه

۰

اپراتور دستگاه

اجرا
۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

۰

اجرا

ارماتور بندی و قالب بندی
۱

ارماتور بندی و قالب بندی

اسانسور- بالابر- پله برقی
۰

اسانسور- بالابر- پله برقی

۰

استخدام پاره وقت

۰

استخدام دائم

استخر-سونا -جکوزی- دوش کابین
۰

استخر-سونا -جکوزی- دوش کابین

۰

امور مربوط به پروانه

امور مربوط به صدور پروانه
۰

امور مربوط به صدور پروانه

اموزش
۰

اموزش

۰

اموزش

انتن مرکزی
۰

انتن مرکزی

۰

انجام نظارت

انواع استخر و پارک ابی
۰

انواع استخر و پارک ابی

انواع سازه
۰

انواع سازه

انواع سقف
۰

انواع سقف

ایمنی در کار
۰

ایمنی در کار

۰

بازاریابی صنایع ساختمانی

باغبانی و درخت کاری
۰

باغبانی و درخت کاری

بتن و فراورده های آن
۰

بتن و فراورده های آن

بنایی
۰

بنایی

پارکینگ هوشمند و مکانیزه
۰

پارکینگ هوشمند و مکانیزه

پایدار سازی گود
۰

پایدار سازی گود

پله- نرده -حفاظ
۰

پله- نرده -حفاظ

پیکره و تندیس و ابنما
۰

پیکره و تندیس و ابنما

پیمانکاری
۰

پیمانکاری

۰

تابلو سازی

تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و بهداشتی
۰

تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و بهداشتی

تاسیسات مکانیکی
۰

تاسیسات مکانیکی

۰

تامین

۰

تامین

۰

تامین

تامین تجهیزات
۰

تامین تجهیزات

تامین تجهیزات
۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات

۰

تامین تجهیزات و ماشین الات

۰

تامین مصالح

۰

تامین و اجاره ماشین الات

۰

تجهیزات اداری

تجهیزات اشپزخانه
۰

تجهیزات اشپزخانه

تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
۰

تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

۰

تجهیزات برش و خم فلزات

تخلیه چاه ، لوله بازکنی و رفع نم
۰

تخلیه چاه ، لوله بازکنی و رفع نم

ترافیک -محوطه سازی و شهرسازی
۰

ترافیک -محوطه سازی و شهرسازی

۰

تعمیر و سرویس

۰

تعمیر و نگهداری

جاروبرقی مرکزی
۰

جاروبرقی مرکزی

حفاری چاه
۰

حفاری چاه

حفاری، گودبرداری، تخریب
۰

حفاری، گودبرداری، تخریب

حمل و نقل
۰

حمل و نقل

۰

حمل و نقل

۰

خرید

۰

خرید و فروش ضایعات

داربست
۰

داربست

درب و پنجره
۰

درب و پنجره

۰

دستگاه کمپرسور باد

دفاتر فنی
۰

دفاتر فنی

۰

دفتر فنی

دکوراسیون
۰

دکوراسیون

دیوار و بام سبز
۰

دیوار و بام سبز

۰

ساخت

سازه های پیش ساخته
۰

سازه های پیش ساخته

سایر
۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سایر

۰

سرویس و تعمیرات

۰

سرویس و نگهداری

سوله و ویلا
۰

سوله و ویلا

سیستم های امنیتی و ضد حریق
۰

سیستم های امنیتی و ضد حریق

سیم کشی و برق کاری
۰

سیم کشی و برق کاری

شراکت و سرمایه
۰

شراکت و سرمایه

۰

شراکت و سرمایه

شوتینگ زباله
۰

شوتینگ زباله

شیشه بری و آیینه کاری
۰

شیشه بری و آیینه کاری

ضایعات و بازیافت
۰

ضایعات و بازیافت

طراحی
۰

طراحی

۰

طراحی

۰

طراحی

۰

طراحی

۰

طراحی

۰

طراحی

۰

طراحی

۰

طراحی

۰

طراحی

۰

طراحی

۰

طراحی

۰

طراحی

۰

طراحی

۰

طراحی و اجرا

۰

طراحی و ساخت

۰

طراحی و ساخت

۰

طراحی و مشاوره

۰

طراحی و مشاوره

۰

طراحی و مشاوره

۰

طراحی و مشاوره

۰

طراحی و مشاوره

۰

طراحی و مشاوره

۰

طراحی و مشاوره

۰

طراحی و مشاوره

۰

طراحی و مشاوره

۰

طراحی و مشاوره

۰

طراحی و مشاوره

۰

طراحی و مشاوره

۰

طراحی و مشاوره

۰

طراحی و مشاوره

۰

طراحی و مشاوره

۰

طراحی و مشاوره

۰

طراحی و مشاوره

۰

طراحی و مشاوره

۰

طراحی و مشاوره

۰

طراحی و مشاوره

۰

طراحی و مشاوره

۰

طراحی و مشاوره

۰

طراحی و مشاوره

۰

طراحی و مشاوره

۰

طراحی و مشاوره

۰

طراحی و مشاوره

۰

طراحی و مشاوره

۰

طراحی و مشاوره

۰

طراحی و مشاوره

۰

طراحی و مشاوره

۰

طراحی و مشاوره

عایق کاری
۰

عایق کاری

فضای سبز، پارک ، گلخانه
۰

فضای سبز، پارک ، گلخانه

فنس-حصار -توری
۰

فنس-حصار -توری

فونداسیون (پی)
۰

فونداسیون (پی)

۰

کار اموز

کار با نرم افزارهای مهندسی
۰

کار با نرم افزارهای مهندسی

کار در ارتفاع
۰

کار در ارتفاع

کاشت بولت و میلگرد
۰

کاشت بولت و میلگرد

کاشی کاری و سرامیک کاری
۰

کاشی کاری و سرامیک کاری

کالای خواب
۰

کالای خواب

کانال کولر و تهویه مطبوع
۰

کانال کولر و تهویه مطبوع

کپی، پرینت و پلات
۰

کپی، پرینت و پلات

کرگیری و برش بتن
۰

کرگیری و برش بتن

کفسابی و نماشویی
۰

کفسابی و نماشویی

گچ کاری
۰

گچ کاری

لوله کشی
۰

لوله کشی

ماشین الات ساختمانی و راهسازی
۰

ماشین الات ساختمانی و راهسازی

مشاور زلزله
۰

مشاور زلزله

مشاور ژئوتکنیک و ژئوفیزیک
۰

مشاور ژئوتکنیک و ژئوفیزیک

مشاور مقاومت مصالح (تست جوش و بتن)
۰

مشاور مقاومت مصالح (تست جوش و بتن)

۰

مشاوره

۰

مشاوره

۰

مشاوره

۰

مشاوره

۰

مشاوره

۰

مشاوره

۰

مشاوره

۰

مشاوره

۰

مشاوره

۰

مشاوره

۰

مشاوره

مصالح ساختمانی
۰

مصالح ساختمانی

۰

معماری

مقاوم سازی و بازسازی ساختمان
۰

مقاوم سازی و بازسازی ساختمان

نجاری
۰

نجاری

۰

نصب

نظارت
۰

نظارت

۰

نظارت

۰

نظارت

۰

نظارت

۰

نظارت

نظافت
۰

نظافت

نقاشی و رنگ امیزی
۰

نقاشی و رنگ امیزی

نقشه کشی و نقشه برداری
۰

نقشه کشی و نقشه برداری

نمای ساختمان
۰

نمای ساختمان

۰

نیاز به بازاریابی

۰

نیاز به راننده

نیروی کار
۰

نیروی کار

هوشمند سازی ساختمان
۰

هوشمند سازی ساختمان